Περιοδικός προληπτικός έλεγχος

Η ανά τακτά χρονικά διαστήματα προληπτική εκτίμηση της υγείας ενός ανθρώπου είναι βασική μέθοδος πρόληψης και αποτελεί το αντικείμενο της προληπτικής ιατρικής.

Αναφέρεται συχνά ως τσεκάπ, σωστότερα όμως ως περιοδικός προληπτικός έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί θεμελιώδη ιατρική πρακτική εδώ και δεκαετίες και αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες ιατρικών επισκέψεων.

Στόχος του περιοδικού προληπτικού ελέγχου στους ασυμπτωματικούς ενηλίκους είναι η πρόληψη της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Αυτό γίνεται αφενός με τον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου και την προσπάθεια εξάλειψης των τροποποιήσιμων εξ αυτών, αφετέρου με τον προσυμπτωματικό έλεγχο διαφόρων νοσημάτων και την πρώιμη διάγνωση αυτών, ώστε να τροποποιηθεί η πορεία του νοσήματος, μέσω παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής και μέσω της ενδεδειγμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Στα νοσήματα του προσυμπτωματικού ελέγχου περιλαμβάνονται τα καρδιαγγειακά, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος (παχέος εντέρου, μαστού, τραχήλου της μήτρας, προστάτη), η οστεοπόρωση κ.α. Το πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου πρέπει να εξατομικεύεται από τον γιατρό ανάλογα με το ιστορικό, τους παράγοντες κινδύνου και τα αποτελέσματα προηγούμενων διαγνωστικών εξετάσεων.

 

Τι περιλαμβάνει ο Προληπτικός Έλεγχος;

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει:
Α. Λήψη Ιατρικού Ιστορικού
Το ιατρικό ιστορικό είναι το μονοπάτι για τη προσέγγιση μιας υποκείμενης ασυμπτωματικής νόσου. Να ξέρετε πάντα, όταν ανοίγεστε στον γιατρό σας, τότε έμμεσα του λέτε τι έχετε.
Β. Κλινική Εξέταση
Ο κλινικός έλεγχος, στον οποίο σας υποβάλλει ο κλινικός Ιατρός σας, βασίζεται κυρίως στην πληροφόρηση που του δώσατε από το ιατρικό ιστορικό. Για το λόγο αυτό με δυσκολία θα ανιχνεύσει υποκείμενες παθήσεις χωρίς συμπτώματα και χωρίς σωστή πληροφόρηση. Η κλινική εξέταση αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε ολοκληρωμένου Προληπτικού Ελέγχου.
Γ. Εργαστηριακές Εξετάσεις
Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εργαστηριακές εξετάσεις, που ελέγχουν με τρόπο αξιόπιστο τη συνολική κατάσταση της υγείας και ειδικότερα των ζωτικών οργάνων. Ο κλινικός ιατρός είναι αυτός που θα κρίνει ποια παρακλινική εξέταση πρέπει να κάνετε για να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για την κατάσταση της υγείας σας και να σας προφυλάξει από μελλοντικούς κινδύνους.

 

http://prolipsigiaolous.gr/