Σωματικές λειτουργίες

 

 

Κατά την εκτίμηση ενός ηλικιωμένου στην πρωτοβάθμια φροντίδα, προτείνεται μια σειρά από ερωτήσεις και απλές διαγνωστικές δοκιμασίες, οι οποίες μπορούν να εντοπίσουν πιθανά ελλείμματα στις σωματικές λειτουργίες του και δυσκολίες στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Η εντόπιση τέτοιων ελλειμμάτων ή δυσκολιών έχει ως σκοπό την υιοθέτηση παρεμβάσεων που θα τα μειώσουν και θα καταστήσουν έτσι τον ηλικιωμένο λιγότερο ευπαθή. Ελέγχονται οι εξής τομείς:

 - Λειτουργική κατάσταση - Βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (Activities of daily living, ADLs): με ερωτήσεις σχετικά με το αν ο ηλικιωμένος μπορεί να κάνει τις παρακάτω δραστηριότητες μόνος του: μπάνιο, ντύσιμο, να πάει τουαλέτα, μετακίνηση, έλεγχο των σφιγκτήρων, σίτιση. Διαβάθμιση ανάλογα με το αν είναι σε θέση να τις ολοκληρώσει χωρίς βοήθεια, αν μπορεί αλλά με δυσκολία ή αν δεν μπορεί να ολοκληρώσει χωρίς βοήθεια.

 - Λειτουργική κατάσταση - Σύνθετες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (Instrumental activities of daily living, IADLs): με ερωτήσεις σχετικά με το αν ο ηλικιωμένος μπορεί να κάνει τις παρακάτω δραστηριότητες μόνος του: χρήση τηλεφώνου, προετοιμασία γεύματος, οικιακές εργασίες, πλύσιμο, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ή οδήγηση, λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή διαχείριση οικονομικών. Διαβάθμιση ανάλογα με το αν είναι σε θέση να τις ολοκληρώσει χωρίς βοήθεια, αν μπορεί αλλά με δυσκολία ή αν δεν μπορεί να ολοκληρώσει χωρίς βοήθεια.

- Διαταραχές της όρασης: με ερωτήσεις όπως «Έχετε δυσκολία στην οδήγηση ή όταν βλέπετε τηλεόραση ή διαβάζετε ή όταν κάνετε οποιαδήποτε από τις καθημερινές σας δραστηριότητες λόγω της όρασής σας, ακόμα και φορώντας γυαλιά;» ή με χρήση ειδικών πινάκων.

- Διαταραχές ακοής: με ερωτήσεις όπως • Είναι η ηλικία σας πάνω από 70 έτη; • Ποιο είναι το φύλο σας; • Έχετε 12 ή λιγότερα χρόνια εκπαίδευσης; • Έχετε ποτέ επισκεφθεί γιατρό λόγω διαταραχής στην ακοή σας; • Χωρίς ακουστικό βαρηκοΐας, μπορείτε συνήθως να ακούσετε και να καταλάβετε τι λέει κάποιος χωρίς να έχετε οπτική επαφή, εφόσον σας ψιθυρίζει από στο άλλο άκρο της αίθουσας; 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει έλεγχος της ακοής με ακουομετρία.