Γενική Ιατρική

 Η Γενική Ιατρική (General Practice) είναι μία Ιατρική Ειδικότητα με πολυετή ιστορία στις προηγμένες χώρες, προσανατολισμένη προς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στην Ελλάδα η δυνατότητα εξειδίκευσης στην Γενική Ιατρική υπήρχε νομικά από το 1962. Ωστόσο, πολύ λίγοι Ιατροί είχαν επιλέξει αυτή την οδό εξειδίκευσης και έτσι η Γενική Ιατρική (ΓΙ) νομικά επανιδρύεται ως ειδικότητα στα πλαίσια ενός συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το 1983.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας κ. Θ. Δ. Μουντοκαλάκης προσδιόρισε τη Γενική Ιατρική ως μια «ιδιαίτερη ιατρική ειδικότητα, η οποία δεν προσδιορίζεται τόσο από το είδος των νοσημάτων που καλύπτει, αλλά από τον τελείως διαφορετικό, σε σύγκριση με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα προβλήματα υγείας. Αποτελεί τη βάση κάθε οργανωμένου συστήματος υγείας, αφού είναι η μόνη που μπορεί να παίξει συντονιστικό ρόλο, απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος.» (Μουντοκαλάκης Θ.Δ.: «Γενική Ιατρική και ΕΣΥ: σύγχυση εννοιών και στόχων»).

Τι είναι ο Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός;

Ο Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός είναι εξειδικευμένος ιατρός με τετραετή ειδίκευση, εκπαιδευμένος σύμφωνα με τις αρχές του επιστημονικού κλάδου του. Είναι προσωπικός ιατρός του κάθε ασθενή, κύριος υπεύθυνος για την παροχή σφαιρικής και συνεχιζόμενης φροντίδας προς κάθε άτομο που αναζητά την ιατρική φροντίδα ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και το είδος της ασθένειας. Φροντίζει τα άτομα σε συνάρτηση με την οικογένεια, την κοινότητα και την κουλτούρα τους, πάντοτε σεβόμενος την αυτονομία των ασθενών τους. Αναγνωρίζει επίσης ότι φέρει επαγγελματική υπευθυνότητα απέναντι στην κοινότητα την οποία υπηρετεί. Στο σχεδιασμό της διαχείρισης των προβλημάτων με τους ασθενείς του ενσωματώνει σωματικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και υπαρξιακούς παράγοντες, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την εμπιστοσύνη, που έχουν καλλιεργηθεί μέσα από τις επανειλημμένες επαφές.

Οι βασικοί στόχοι  ενός Γενικού Ιατρού είναι αφενός να θέσει έγκαιρα, γρήγορα και αποτελεσματικά την διάγνωση σε επείγουσες καταστάσεις (οξέα περιστατικά), ώστε να προβεί σε άμεση αντιμετώπιση αυτών και αφετέρου να παράσχει συνεχιζόμενη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Ο ρόλος του περιλαμβάνει επίσης την προσέγγιση, την ενημέρωση και την πρόληψη φυσικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που έχουν σχέση με την προαγωγή της υγείας και την αποτροπή ασθενειών. 

Ο Γενικός Ιατρός εξασκεί τον επαγγελματικό ρόλο του προάγοντας την υγεία, προλαμβάνοντας τη νόσο και παρέχοντας θεραπεία, φροντίδα ή παρηγοριά. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με άμεση παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους ασθενείς, είτε διαμέσου άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες της υγείας και τους διαθέσιμους πόρους, μέσα στην κοινότητα όπου υπηρετούν. Συνεργάζεται με όλους τους Φορείς Υγείας, καθώς και με όλες τις άλλες ειδικότητες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών του.