Υπηρεσίες

 

 

  • Αντιμετώπιση οξέων περιστατικών (λοιμώξεις, επιφανειακά/θλαστικά τραύματα, απορρύθμιση χρονίων νοσημάτων κλπ.)

  • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμία κλπ.)

  • Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής

  • Εμβολιασμοί

  • Ολοκληρωμένη γηριατρική εκτίμηση (σωματικών/νοητικών λειτουργιών)

  • Ιατρικές βεβαιώσεις για σχολεία (ΑΔΥΜ) / γυμναστήρια / κολυμβητήρια

  • Πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ και παραπεμπτικά εξετάσεων

  • Κατ’ οίκον επισκέψεις